31/05/2010
bron: Food Holland

Nieuw platform voor de duurzame teelt ‘Green Food Print’

Fruitimportbedrijf Jaguar heeft samen met het Amsterdamse bureau ULURU|Beagle een visie en strategie voor een duurzame teelt ontwikkeld. ‘Green Food Print’ moet een transparant platform worden waar bedrijven elkaar vinden en de krachten bundelen om tot een verduurzaming van de gehele productieketen te komen.

Jaguar-directeur Kees Rijnhout is al langer actief bezig met het verduurzamen van de productieketen, in zijn geval de agf-keten. Zo regelde hij dat de reder die zijn fruit verscheept zijn schepen minder hard laat varen waardoor veel minder CO2 wordt uitgestoten. Ook heeft hij zich binnen de Task Force Marktontwikkeling Biologische Ontwikkeling vier jaar bezig gehouden met biologische afzet.

Duurzaamheid veelal marketing
Mick Walvisch van ULURU|Beagle is stellig: “Duurzaamheid in het foodkanaal? Voor het overgrote deel is dat marketingstrategie. Iedereen zit op zijn eigen eilandje een strategie uit te denken om maar niet de boot te missen. Met Green Food Print willen we alle initiatieven bundelen om zo te kunnen komen tot een veel gestroomlijnder duurzaamheidsstrategie voor bedrijven.”

Geen nieuw logo
Rijnhout en Walvisch van ULURU|Beagle willen pertinent geen nieuw logo introduceren. Walvisch: “Zo direct staan er op een pak melk honderd logo’s, waar de consument geen wijs meer uit kan worden en hij er bovendien helemaal niets meer van gelooft.”

C1000 en Jumbo
Rijnhout en Walvisch zijn reeds in gesprek met partijen als C1000 en Jumbo. 9 september is de aftrap van de Green Food Print voor nationale en internationale retailers. Rijnhout verwacht een paar weken daarna, eind 2010 een definitieve invulling te kunnen geven aan zijn Green Food Print.

20-4-2010
Bron: www.agf.nl

Een glansrijke toekomst voor gezonde en smaakvolle producten in combinatie met geïntegreerde duurzaamheid
Jaguar zet haar transparante beleid voort met ‘Green Food Print’

Jaguar heeft samen met het Amsterdamse bureau ULURU|Beagle een visie en strategie ontwikkeld: ‘Green Food Print’ genaamd. Directeur Kees Rijnhout, alsmede het bedrijf Jaguar, zegt zich zeer nauw betrokken te voelen bij de huidige marktontwikkeling aangaande duurzaamheid en verduurzaming. “Het consumentenbewustzijn neemt hand over hand toe. Hoe hierop in te spelen blijkt voor velen nog steeds een buitengewoon lastige vraag. Men neemt hierin een afwachtende óf een pro-actieve houding. Ik heb persoonlijk voor het laatste gekozen. Wij willen graag in deze ontwikkelingen voorop lopen”, aldus Kees.

Kees Rijnhout: ‘Green Food Print’ is ontwikkeld om onze gezonde en smaakvolle producten in combinatie met geïntegreerde duurzaamheid te presenteren naar de afnemers, en anderzijds om in te spelen op de duurzaamheidwens van de vele partijen die wij reeds gesproken hebben.”

Met ‘Green Food Print’ voorziet Jaguar een transparant platform te creëren voor partijen die zich herkennen in de bovenstaande behoefte. Kernwoorden hierbij zijn: kennisbundeling, onderscheidend productaanbod, denken vanuit de keten en consumentenbehoeften. Jaguar spreekt bewust over een platform, wat als ondergrond en fundament gaat dienen voor ontwikkelingen en invalshoeken vanuit allerlei sectoren. “Wij willen dat iedereen in de keten er zijn voordeel mee kan doen”, aldus Kees.

Een eerste blauwdruk is inmiddels aan een aantal marktpartijen voorgelegd. Hier werd zeer positief op gereageerd door zowel leveranciers als retailers (Tesco, Auchan, Rewe, maar ook o.a. Jumbo). “Verder is ook de primaire sector al enthousiast, en vraagt ons om zo snel mogelijk tot implementatie van dit concept over te gaan”, laat Kees weten. Persoonlijk is hij van mening dat een dergelijk initiatief alleen werkt indien het door meerdere ketenpartijen gedragen en onderschreven wordt.

Ook ziet hij een duidelijk verschil ten opzichte van alle andere ontwikkelingen en initiatieven rondom het thema duurzaamheid. “Wij willen niet het zoveelste ‘label’ of marketing plakplaatje creëren. ‘Green Food Print’ vraagt van de deelnemende ondernemingen om verduurzaming te (gaan) zien als wezenlijk onderdeel van hun DNA-profiel”, aldus Kees.

Voor meer informatie zie: www.greenfoodprint.com. Hier is ook een korte enquête te vinden. “De 10 minuten die het invullen ervan als ‘investering’ vergt zou wel eens een ander licht op jullie leven kunnen werpen. Want laten we eerlijk zijn, een duurzame wereld vinden we toch allemaal heel belangrijk, al was het alleen al voor de toekomst van onze kinderen.”

Bron: Levensmiddelenkrant