Archive for June, 2010

Consumer Goods Forum (Dutch Article)

(…)

Consumenten
Onderzoek van de Britse organisatie IGD onder Europese consumenten in vijf landen – waaronder Nederland – toont aan dat steeds meer consumenten omwille van maatschappelijk verantwoorde redenen nieuwe producten uitproberen. ‘Negentig procent van de consumenten geeft aan verantwoordelijke producten ook aan anderen te adviseren en tachtig procent wil door middel van hun aankoopgedrag verantwoordelijke bedrijven belonen voor hun inspanningen’, aldus Joanne Denney-Finch, chief executive van IGD. Prins Charles refereerde hier ook aan en stelt dat alle producenten en distributeurs van voeding de taak hebben om de consument op te voeden. ‘Leg dit niet naast je neer, maar ga ermee aan de slag. Dertig procent van alle voeding wordt verspild door de consument. De consument staat open voor de duurzaamheidsboodschap.’

Tesco en Unilever
Dat deze boodschap aankomt, beaamden de hoogste bazen van Tesco en Unilever in een gezamenlijke presentatie waarin verschillende duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van onder meer CO2-reductie werden herhaald. Sir Terry Leahy, de scheidend chief executive van Tesco, verwees ook naar het project ‘Green Kitchens’ waarbij klanten in de winkels informatie krijgen over wat zij kunnen doen om bewuster hun maaltijd samen te stellen en voedselverspilling kunnen voorkomen.

Paul Polman benadrukte dat ondanks individuele doelstellingen de verduurzaming het beste in gezamenlijkheid kan worden opgepakt. ‘Tesco of Unilever kan dit niet alleen. We moeten als gehele voedingsmiddelensector dit samen oppakken.’

Bron: Distrifood donderdag 24 juni 2010

Price Interventions for sustainable food (Dutch Article: Consumenten platform LNV)

Voor prijsinterventies op voedselproducten is er nog geen specifiek beleid. Ook bestaat er maar weinig feitenmateriaal over de effecten van prijsinterventies in de markt voor voedsel.

Maatschappelijk gezien lijkt er meer draagkracht te komen voor meer ‘ingrijpende’ maatregelen voor verduurzaming (belastingen, subsidies etc.) in plaats van de ‘softere’ maatregelen (informeren van de consument, maar de consument maakt haar eigen keuzes). Een belangrijk uitgangspunt in de discussie is dat de overheid een rol moet spelen bij het compenseren van de negatieve milieueffecten van voedselproductie. Naast fiscale prikkels om verduurzaming van productie en consumptie zijn er ook subsidiemogelijkheden of marketingmaatregelen, educatie etc. Uiteindelijk kan een mix van deze instrumenten effectiever zijn dan één (fiscaal) instrument.

Vragen aan het Consumentenplatform
LNV heeft het Consumentenplatform gevraagd zich te buigen over de vraag in hoeverre binnen nu en vijf jaar de noodzaak van prijsinterventies op voedsel bestaat. En welke mix van (prijs)maatregelen spreekt dan het meest aan. Hoe kan de overheid een rol vervullen in prijsinterventies op voedsel? Op 18 juni 2010 kwam het Consumentenplatform bijeen om hierover te praten.

Uitkomsten
Het consumentenplatform stelt dat de milieuschade die de productie van verschillende voedingsmiddelen oplevert, duidelijker zichtbaar gemaakt moet worden. Aspecten zoals CO2-uitstoot, het kappen van tropisch regenwoud en andere effecten zouden doorberekend moeten worden in de prijs van producten.Het platform denkt dat het gerechtvaardigd kan zijn om via de prijs van producten duurzaamheid te bevorderen. Eventuele extra inkomsten voor de overheid moeten meteen geïnvesteerd worden in duurzame initiatieven en innovaties. Daarbij is het wel belangrijk om de consument goed uit te leggen waarom ze meer gaan betalen.

Verduurzaming is vooral een kwestie van een pakket aan maatregelen: Eerlijkere prijzen, goede voorlichting, maatschappelijke bewustwording en duurzamere productieprocessen. Veel winst zit in het verduurzamen van de volledige productieketen. Het platform raadt de minister aan om een werkgroep in te stellen voor de fiscale vergroening van het landbouwbeleid.

Bron: Consumentenplatform Ministerie LNV

Case Study: InterfaceFLOR

A very interesting company that completely incorporated sustainability in their business is InterfaceFLOR.

InterfaceFLOR is a company that operates within the carpet-tile industry. InterfaceFLOR started with the sustainability proces in 1986. By making ‘Mission Zero’, the name of their sustainability DNA, it an important part of their overall strategy they have been very succesfull.

They have a very clear vision about what sustainability means for the company. With Mission Zero they pursue 7 steps towords 2020, where they promise to eliminate any negative impact the company may have on the environment. By following these steps, they have not only saved money, they have made it part of their business, with ‘closed loop’ processes and for example the Cool Carpet (climate neutral carpet)

Sustainability and innovation go hand in hand and because of their position as a market leader both within the carpet tile industry, as in the innovative company’s ranking, they are able to force their partners to meet their demands on sustainability.

They don’t keep their solutions to themselves. They invite other company’s to learn about what they have been doing and share their knowledge.

read more about their mission on www.interfaceflor.com

Press: Green Food print is joining forces on sustainability (Dutch Article)

Bron: Levensmiddelenkrant pg 19

‘Duurzaamheid moet vanzelfsprekend worden’RIDDERKERK – Een transparant platform waar bedrijven elkaar vinden en de krachten bundelen aangaande de verduurzaming van de gehele productieketen. Initiatiefnemer Kees Rijnhout van het gerennomeerde fruitimportbedrijf Jaguar, the fresh company ontwikkelde samen met het Amsterdamse bureau ULURU|Beagle een nieuwe visie en strategie voor duurzame teelt. ‘Green Food Print is niet het zoveelste logootje.’

Duurzaamheid, inmiddels lijkt de hele branche met het begrip weg te lopen. Convenanten worden getekend, logo’s worden in het leven geroepen om te onderstrepen dat supermarktorganisaties en fabrikanten duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Onder de noemer duurzaam wordt biologisch appelsapp aan de man gebracht, werkt men aan milieuvriendelijker koelingstechnieken en maakt met slaafvrije chocolade. Waarom niet alle duurzame initiatieven bundelen onder één noemer, dachten Jaguar-directeur Kees Rijnhout en Mick Walvisch van ULURU|Beagle. Het idee van de Green Food Print was geboren.

Bestelbusjes

Kees Rijnhout is al langer actief bezig met het verduurzamen van de productieketen, in zijn geval de agf-keten. Zo regelde hij dat de reder die zijn fruit verscheept, zijn schepen minder hard laat varen waardoor veel minder CO2 wordt uitgestoten. Bovendien zorgde hij voor twee bestelbusjes toen hem ter ore kwam dat fruitplukster in Marokko soms wel twaalf kilometer moesten afleggen om naar de mandarijngaarden te komen. Rijnhout: “Sustainability zit in mijn DNA, zeg ik wel eens. Voor mij is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Ook heb mij binnen de Task Force Marktontwikkeling Biologische Ontwikkeling ook vier jaar bezig gehouden met biologische afzet. Bovendien vind ik het belangrijk om mijn kinderen een goede toekomst te kunnen bieden. Ik hoop dat mijn zonen mijn bedrijf duurzaam kunnen voortzetten.”

Geen nieuw logo

Rijnhout en Walvisch willen pertinent geen nieuw logo introduceren. Mick Walvisch: “Zo direct staan er op een pak melk honderd logo’s, waar de consument geen wijs meer uit kan worden en hij er bovendien helemaal niets meer van geloofd.” Walvisch is stellig: “Duurzaamheid in het foodkanaal? Voor het overgrote deel is dat marketingstrategie. Iedereen zit op zijn eigen eilandje een strategie uit te denken om maar niet de boot te missen. Met Green Food Print willen we alle initiatieven bundelen om zo te kunnen komen tot een veel gestroomlijnder duurzaamheidsstrategie voor bedrijven. Het wiel hoeft niet keer op keer uitgevonden te worden”


Maar Rijnhout en Walvisch zijn met hun Green Food Print niet strikt ideologisch bezig. Rijnhout: “Het zit een beetje tussen ideologisch en commercieel in. Iedereen in de keten moet er zijn voordeel mee kunnen doen. Uiteindelijk moet het netje sinasappels dat je voor een kleine twee euro bij de supermarkt koop, standaard op een duurzame wijze tot stand zijn gekomen. En daarvoor moet de consument niet meer gaan betalen. Of dat kan? Jazeker! Als de partijen in de keten de koppen bijeen steken en samen gaan werken hoeven duurzame producten zeker niet zo duur te zijn.


Rijnhout en Walvisch zijn reeds in gesprek met partijen als C1000 en Jumbo. 9 september is de aftrap van de Green Food Print voor nationale en internationale retailers. Rijnhout verwacht een paar weken daarna, eind 2010 een definitieve invulling te kunnen geven aan zijn Green Food Print.

More press items at the Green FoodPrint press page (in the menu on the top of the page)