Archive for May, 2010

Profile Partner: Zuivelhoeve

Zuivelhoeve is a company with its very own value chain. The dairy they use comes from neighboring farms, carefully selected on their respectful approach towards animal welfare and the environment. The products are made fresh daily in a natural production process. The finished products are transported to a distribution centre and then delivered to the retail. By being involved in almost every part of the chain, Zuivelhoeve keeps it short, transparent and efficient.

The products are packaged in buckets, which can be reused for various purposes, which reduces waste.

Zuivelhoeve is an inspiration for Green Foodprint and vice versa, working towards a more sustainable future.

Strategy: Logistics & Production Process

To get a product (like fruit) from grower to consumer can be a painstaking, long and complex process. Often it comes from oversees and needs a lot of logistic to arrive on the consumers table.

During transport to the harbor fruit is packed in special boxes, to be transferred in different boxes, again, with the name of the shipping company on it. As soon as they arrive, everything is re-packed (once more) in boxes of the production company. After production they are specially packaged with the supermarket-brand on top, sent to the stores in retail’s own boxes.
Of course this is a sketch of a possible scenario but fact is that food-logistics have much room for improvement. Not just simplifying the packaging, slowing down the ship to reduce emissions, but also joining forces on transportation.

Green Foodprint wants to connect partners that can work together on logistics, by innovation in IT-possibilities such as exchanging information about routes and timing, thus shortening the chain, improving sustainability and operation excellence.

Besides combining transport, company’s can also use each others by-products and waste.
One company produces waste another company can use for the production process. Maximizing the actual use of by-products and waste reduces the depletion of resources, costs and improves efficiency.

Some facts:
- Around 600 trucks are needed to put a typically Dutch breakfast on your plate
- 28% of the Dutch road-transport concerns agriculture -products
- There are 2 glasses of fuel needed to fill one glass of orange juice
(Agrologistic Magazine)

Profile Partner: Maastricht University

To make an initiative like GreenFoodPrint work and have a substantial base, different disciplines have to work together. We need science, the market, the economic perspective, innovation and co creation.

Maastricht University stands out for its innovative character. The program Health and Food Innovation Management provides scientific research on subjects like food ingredients and market insights. The students get the chance to work on various business cases, where they join forces with several company’s.

These students are the entrepreneurs of the future, and their future & sustainability will inevitably go hand in hand. Maastricht University is very much interested in teaching students about sustainability and entrepreneurship and therefore has an alliance with Uluru|beagle to work on projects like GreenFoodPrint.

Proposals concerning a chainmodel for the market (Dutch article)

11 mei 2010

Telers, verenigingen en handel praten over kansrijke samenwerkingsmodellen. De gesprekken startten na het mislukken van de bundeling via associaties van producentenorganisaties.

Volgens Frugi Venta worden voor de zomer samenwerkingsmodellen gepresenteerd.Dat zegt Ron de Greeff, tijdelijk voorzitter van de handelskoepel Frugi Venta. Het moet een breed gedragen voorstel worden met ‘inspirerende modellen’. “Contacten waren er al wel tussen de partijen, maar we proberen na te denken over een model dat werkbaar is en de capaciteiten benut. We hebben toptelers en handelaren, maar we zitten in elkaars vakgebied. Telers gaan verkopen, handelaren telen zelf om maar areaal te vinden. We maken zo niet genoeg gebruik van elkaars talent”, zegt De Greeff.Een model waarin de handel een compleet dienstverlenende functie heeft, ziet hij niet zitten. In zo’n model is het handelsbedrijf compleet transparant met vaste tarieven voor zaken als logistiek en kwaliteitsbeheer. Een aantal bedrijven richt de bedrijfsvoering al wel zo in, maar er zitten nadelen aan zo’n star model. “Je ziet dat andere bedrijven met een andere werkwijze concurrerender zijn. We moeten nadenken over andere slimme modellen.”

Het overleg tussen teelt, telersverenigingen en handel hoeft niet één model op te leveren. “Misschien blijkt dat er meerdere modellen in de keten naast elkaar moeten bestaan.”De groenteafzet is onderhevig aan grote veranderingen met fusies, discussies over afzet en gemeenschappelijke marktordening. Al deze zaken spelen een rol in de zoektocht naar een bruikbaar model. Frugi Venta noemde ketensamenwerking in het beleidsplan tot 2011 al als speerpunt. “Dat was ons hoofdbeleid voor drie jaar, maar dat is lang als je ziet wat in een jaar al kan veranderen.”In juni verkiezen de leden van Frugi Venta een nieuwe voorzitter. Zijn taakomschrijving voorziet ook in het ontwikkelen van beleid op dit vlak. “We treden wel faciliterend op. Leden moeten het zelf oppikken”, zegt De Greeff.

Bron: Agrarisch Dagblad

Strategy: Reward instead of punishment

Being more sustainable isn’t easy for many company’s. It requires vision and investments in time, effort and money. The road towards sustainability and the way to travel is sometimes hard to find.

Consumers and organizations more and more require company’s to have a green record. The ones that don’t try or unjustifiably claim to be green (greenwashing) draw attention but in the end they usually get punished for it in the media.

Other company’s really use sustainability as a part of their overall strategy and book good results by doing so. As they don’t always use it as a marketing tool or directly communicate with consumers they sometimes get overlooked as being green.

Green Food print doesn’t punish the company’s that are not (yet) sustainable, but rewards the ones that are.

Rewarding motivates and gives company’s the right positive attention. Using them as examples stimulates others to perform better and the tools Green Food Print has to offer, helps company’s find their road toward sustainability and achieve the same (or more).

Not only whole company’s get rewarded for their efforts but also individuals or departments. For example small growers or buyers, who play a very important role in achieving a more sustainable value chain.

Profile partner: Newco Food Retail

Newco Food Retail provides consumers, with a preference for ‘sustainable’ products, in a specific and custom made sales channel. By continual innovation they contribute to a healthy sustainable value chain. They aspire to buy directly from farmers, ignoring the traditional food chain, motivating the producer to work from demand instead of from supply. Newco Food Retail offers the consumer a part in this process, simply by buying their season based and fresh products via their sales channel.

Verburg takes the initiative for a more sustainable European food chain (dutch article)

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vraagt 8 landen om intensief te gaan samenwerken op het gebied van duurzaam voedsel. Op haar initiatief komen ze volgende maand in Den Haag samen. Dat kondigt Verburg morgen aan in Londen, waar ze de tweede editie opent van het internationale seminar Future of Food.

De directeuren van de voedselministeries in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Zweden komen in mei voor het eerst bij elkaar onder voorzitterschap van Nederland. De landen gaan voorbeelden uitwisselen op gebied van duurzaam produceren, ze bepalen welke gezamenlijke doelen er zijn en welke middelen overheden hebben om verduurzaming van productie en consumptie te bereiken.

Ook de rol van Europa en de Europese Commissie komt aan de orde, want verduurzaming van de voedselproductie is volgens minister Verburg een internationale opgave. “De wereld heeft in 2050 9 miljard monden te voeden. Toenemende welvaart zorgt voor een ander voedselpatroon, zoals meer consumptie van zuivel en vlees. Tegelijk zal er minder schoon water en vruchtbare grond beschikbaar zijn en hebben we te maken met de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van droogte of overstromingen. Tegen deze achtergrond is het verduurzamen van de mondiale voedselproductie en -consumptie een noodzaak.”
Internationale dimensie

De internationale dimensie van het voedselsysteem is de kern van minister Verburg in haar openingsspeech van het seminar Future of Food in Londen, waar de rol van banken en retailers in het internationale voedselsysteem wordt besproken. Haar boodschap sluit nauw aan bij het doel van het seminar om wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen rond het thema ‘toekomst van het mondiale voedselsysteem’.
Inspanning retailers en banken

De retailers zijn volgens minister Verburg op de goede weg, daartoe aangezet door een groeiende groep consumenten die duurzamer producten wenst. Zij moedigt de supermarkten aan om nog producten aan te bieden die gemaakt zijn met respect voor mens, milieu en dier. “Ik hoop zo ook af te komen van het bijna immorele stunten met vlees.”

Op de achtergrond speelt de financiële sector een beslissende rol. Minister Verburg haalt het ING-rapport ‘The third industrial revolution’ aan, over zogeheten multicommitted companies,MCC’s. Een groeiend aantal bedrijven richt zich niet alleen maar op het maken van winst, maar neemt ook mensenrechten, good governance en een verantwoord gebruik van grondstoffen in hun strategie op. “En wat opvalt bij deze MCC’s is dat ze meestal een hogere beurswaarde hebben dan vergelijkbare bedrijven die minder scoren op verantwoord ondernemen.”

Volgens Verburg moeten banken vaker MCC’s of gelijksoortige bedrijven steunen, andere bedrijven in een meer duurzame richting sturen, maar ook niet terugschrikken om geld terug te trekken uit niet duurzame financiële projecten en beleggingen. “Dat vind ik hun morele plicht. Zeker de instellingen die afgelopen jaar met miljarden overheidssteun overeind zijn gehouden.”
Future of Food

Het eerste Future of Food seminar was in november 2008 in Brussel en had als thema de kloof tussen veeleisende consumenten en de uitputting van natuurlijke bronnen. Het thema van de editie 2010 van Future of Food in Londen is de rol van banken en retailers in het voedselsysteem.
Publicatiedatum: 29-4-2010